قطعاً و یقینآ تعریف هر کدام از ما از مفهوم موفقیت، با تعریف دیگری متفاوت است . اما اگر معنا و مفهوم رایج موفقیت را در نظر بگیریم، باید بپذیریم که دنیای انسانهای موفق، همیشه هم آنقدر که از بیرون به نظر می‌رسد شاد و شیرین نیست.
شاید قسمتی از ریشه‌ی این مسئله را بتوان در توضیحات دن گیلبرت در مورد خوشحالی جستجو کرد: برداشت ما از موفقیت و پیروزی و رسیدن به هدف‌ها و آرزوها و جذابیتی که برای ما دارند، با آن چیزی که در عمل روی می‌دهد متفاوت است و احتمالا موفقیت سفری است که در آن رویای رسیدن به مقصد، شیرین‌تر از تجربه‌ی حضور در خود مقصد است.