خانم ها و زنان به عنوان کارآفرینان موفق و عالی روز به روز بیشتر از قبل در جهان و دنیا محصولات خود را در معرض دید عموم مردم قرار می دهند. در یک تحقیق مشخص شد در حدود سال ۲۰۱۰ به میزان تقریبآ ۱۰۴ میلیون خانم با سن متوسط ۱۸ تا ۶۴ سال شروع به تاسیس پروژه های کارآفرینی جدید و منحصر به فرد برای خود کرده اند، قابل توجه است که اکثر این زنان در کار و فعالیت خود موفق بوده اند و به اقتصاد خانواده و کشورشان کمک نموده اند و باعث موفقیت های تجاری گسترده تری شده اند.