شاید شما هم واژه خلق ثروت به گوشتان خورده باشد، اولین چیزی که بعد از شنیدن این واژه به ذهنتان می رسد احتمالا، پدر میلیارد و یا به ارث رسیدن مبلغ زیادی پول است. اما در واقع این طور نیست، بیشتر آدم هایی که پولدار می شوند از خانواده های ضعیف بوده اند و همین فقر باعث می شود که راه های جدید را پیدا کنند تا ثروتمند شوند.
شاید با خودتان فکر کنید همه پولدارها افراد خوب و با فهمی هستند ولی در واقع خیلی از پولدارها بی فرهنگ و بی اخلاق و حتی بی سواد هم هستند. راه های زیادی برای خلق ثروت وجود دارد که باید آن راه ها را کشف کنید.